English

En ny hjemmeside er under opbygning. Indtil den er klar, kan du finde information på vores nuværende hjemmesider. Find links længere nede på siden

Vi har lige nu

#

ledige stillinger

Et Nationalt Center for Etik skal give etikken en endnu stærkere stemme

Det nuværende Fællessekretariat for Det Etiske Råd, National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer under Sundhedsministeriet bliver til Nationalt Center for Etik.

Den 1. januar 2022 træder en ny organisationsændring i Fællessekretariat for Det Etiske Råd (DER), National Videnskabsetisk Komité (NVK) og De Videnskabsetiske Medicinske Komitéer (VMK) i kraft. Det betyder, at de tre organer DER, NVK og VMK samles ind under et nyt Nationalt Center for Etik samtidig med, at ekspertisen i det nuværende sekretariat oprustes. Ændringen sker for at give etikken en endnu stærkere stemme og derved også styrke fundamentet for arbejdet og beslutningsgrundlaget i de tre organer.

Sekretariatschef for det nuværende Fællessekretariat for DER, NVK og VMK, Christa Lundgaard Kjøller, bliver direktør for Nationalt Center for Etik.

”Nutidens og fremtidens etiske problemstillinger udfordrer i stigende grad de traditionelle skel mellem bioetik, sundhedsetik, dataetik og videnskabsetik – blandt andet i kraft af et stigende innovationspres fra life science-industrien, de teknologiske fremskridt inden for den biomedicinske verden og den tiltagende digitalisering i samfundet. Vi har derfor brug for at styrke den platform, vi står på.  

Med Nationalt Center for Etik kan vi trække på en bred vifte af kompetencer og viden i centret. Formålet er at styrke varetagelsen af de opgaver, som vi er sat i verden for at løse samt at medvirke til at finde løsninger på de nye etiske dilemmaer, som udviklingen bringer. Vi vil endvidere arbejde for at få de etiske overvejelser rykket frem i beslutningsprocesserne og bidrage til, at etikken udgør et bærende element når beslutninger, der påvirker den enkeltes liv og hverdag, træffes.

Vi vil også i endnu højere grad end i dag arbejde for at etablere nationale og internationale samarbejder med andre etik-aktører både inden for sundhedsvidenskaben og humaniora”, siger direktør for Nationalt Center for Etik, Christa Lundgaard Kjøller.

Nationalt Center for Etiks hjemmeside er under konstruktion. I mellemtiden henviser vi til de tre hjemmesider: www.etiskraad.dk, www.dvmk.dk, www.nvk.dk

I løbet af 2022 inviterer vi til en officiel åbning af Nationalt Center for Etik.

Ledige stillinger

Vi har desværre ingen ledige stillinger lige nu. Følg med her på siden eller på LinkedIn, hvor ledige stillinger vil blive annonceret.

Om Nationalt Center for Etik

I Nationalt Center for Etik har vi til opgave at sætte fokus på og værne om de etiske principper og værdier, som vores samfund er rundet af. Det gør vi blandt andet ved at rådgive myndigheder, når der skal udarbejdes nye lovforslag. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger inden for centerets ansvarsområde. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og videnskabelig redelighed. Vi er på forkant og tager stilling til morgendagens etiske dilemmaer, vi afgiver anbefalinger til fremme af væsentlige etiske værdier og principper, og vi udarbejder rapporter, redegørelser og artikler, der skal være med til at sikre, at de demokratisk vedtagne beslutninger er funderet på relevante etiske standarder og overvejelser.